Ο Νομος για τη ληψη εκτακτων μετρων απο χρηματοοικονομικους οργανισμους και εποπτικες Αρχες

ΟΕΒ Εγκύκλιος Αρ.26 Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Νόμος για…

“Πρακτική Προσέγγιση σε θέματα Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας”, 22 Απριλίου 2016

Μαρία Ανδρέου, Εκτελεστικός Γραμματέας στο Τμήμα Εταιριών, Μαρία Χατζηχαραλάμπους,  Βοηθός Γραμματέας στο…