“Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ”, 26 Μαρτίου 2019 στο Columbia Plaza, Λεμεσός

“Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ”, 26 Μαρτίου 2019 στο Columbia Plaza, Λεμεσός

Ο κύριος Ανδρέας Κυριάκου, Δικηγόρος και αντιπρόσωπος του Δικηγορικού Γραφείου Nicos Neophytou Law Partners, έλαβε μέρος στο Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού με θέμα: “Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ” στις 26 Μαρτίου 2019.