“ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ”, September 22nd, 2021, webinar

“ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ”, September 22nd, 2021, webinar

Ms. ANTREA NEOFYTOU, Lawyer, represented the Law Firm NICOS NEOPHYTOU LAW PARTNERS, participated in the webinar organized by INFOCREDIT GROUP with the topic: “ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ” on September 22nd of 2021.